Narratiimi

Arjen tarinat ja ”tavallisten ihmisten” kokemukset voisivat olla tärkeämmässä roolissa, kun viranomaiset, rakennuttajat ja päättäjät pohtivat yhteistä tulevaisuuttamme. Jotta ympäristön arkisia merkityksiä ei sivuutettaisi, niitä on hyvä miettiä yhdessä ja tallentaa ajatuksella.

Yhteisessä ympäristössä tapahtuva kävely kannustaa kaupunkilaisia tarinoiden vaihtoon ja luovaan työskentelyyn. Kävellen kaupunkilaiset pääsevät tarinoimaan, tallentamaan omaa historiaansa  ja samalla tutustumaan Helsingin nopeasti muuttuviin ympäristöihin sekä muihin ihmisiin. Vasta perustetun Narratiimin ensimmäisessä kunnianhimoisessa hankkeessa keskitytään Itä-Helsinkiin; Vuosaareen, Vartiosaareen ja Laajasaloon. Kävelyillä tutustutaan erityisesti näillä alueilla löytyviin kaavoitusuhan alla oleviin luonnon kaistaleisiin, mutta myös rakennettuun perintöön ja muihin osallistujia kiinnostaviin paikallisiin piirteisiin.

Narratiimin ensimmäinen kävely järjestettiin sunnuntaina 8.5 Uutelassa, Itä-Helsingissä. Kesän mittaan olemme tutustuneet myös Vartiosaareen ja Meri-Rastilaan, syksymmällä suuntaamme Kruunuvuorenrantaan. Sunnuntaina 21.8.2016 klo 11 – 15 olimme Vartiosaaressa, Sunnanvikin kartanossa, keräämässä taas tarinoita yhteisestä ympäristöstämme.

ME OLEMME…

Eeva Berglund on akateemisen työn sekatyöntekijä. Viime aikoina hän on opettanut sekä Helsingin että Aalto yliopistoissa kestävyyteen ja kaupunkitutkimukseen liittyvistä aiheista. Hänen yhdessä Cindy Kohtalan kanssa toimittama ja runsaasti kuvitettu tietokirja Uusi Helsinki? ilmestyi 2015. Hän pitää opettamisesta ja ihmisten kanssa työskentelemisestä, ja uskoo että ajan ja sitoutumisen avulla kaikilla ihmisillä on mahdollisuus ja halu kertoa ympäristöstään ja sen mahdollisuuksista.

Hanna Kaisa Vainio on eri taiteen alueiden projekteissa työskennellyt muotoilija ja taiteilija. Hän on työskennellyt ryhmien ja yhteisöjen kanssa sekä on itsekin jäsen useissa kollektiiveissa. Hän on tottunut työskentelemään monipuolisesti kuvan sekä äänen kuin myös eri materiaalisten taiteiden ja graafisen suunnittelun parissa. Vainiota kiinnostaa taiteen avulla mahdollistuva tila, jossa ihmiset ovat toisiinsa nähden tasa-vertaisia taustoistaan riippumatta. Hänen taiteen maisterin lopputyönsä käsitteli luontosuhteen ja metsäluonnon muutosta.

ME KIITÄMME…

Niilo Helanderin Säätiötä, joka on tukenut projektia, Helsingin kaupunkia ja ennen kaikkea kaikkia kävelyihin ja tarinointiin osallistuneita ihmisiä.